Za koga je NLP?

Za profesionalni razvoj, posebice: managere, nastavnike, pedagoge, liječnike, odvjetnike, poduzetnice, psihologe, psihoterapeute, coacheve, HR managere, PR stručnjake i novinare.

Za osobni razvoj: uz pomoć NLP-a lakše postižemo ciljeve, donosimo odluke, pokrećemo promjenu, uspostavljamo životnu ravnotežu, postižemo osobno zadovoljstvo i sreću, bolji smo partneri i roditelji.

Gdje se koristi NLP

NLP za  managere- upravljanje tvrtkom i vođenje ljudi

NLP je koristan za kratkoročno planiranje, ostvarivanje ciljeva, povećanje efikasnosti, učinkovito vođenje i motiviranje ljudi, pregovaranje, rješavanje konflikata, vođenje projekata, osobni razvoj, efikasno vođenje sastanaka, pripremu javnog nastupa, za upravljanje stresom.

NLP za  HR managere

NLP HR managerima pomaže kod vođenja intervjua za zapošljavanje i procjene ljudi, kod medijacije i rješavanja konflikata, vođenja sastanaka i pregovaranja, kratkoročnog i dugoročnog planiranja, motiviranja ljudi, vođenja treninga, javnog nastupa, balansiranja između uprave i zaposlenika i sl.situacijama.

NLP u coachingu

Koristeći tehnike NLP-a, coach može klijentu na efikasan način pomoći da osvijesti svoj stvarni problem, da definira svoje potrebe i ciljeve, da promijeni ograničavajuće uvjerenje, da nauči tehnike opuštanja i osnaživanja, odnosno uvođenja u ugodno stanje itd.
Postavljanje ciljeva, razlika između teme i stvarnog problema, usredotočenost na proces a ne na sadržaj i primjena adekvatnih strategija najvažnije su stavke dobrog coachinga. NLP nam tu nudi cijeli niz tehnika i mogućnosti.

NLP u zdravstvu

NLP omogućava medicinskom osoblju da uspostavi skladan i kooperativan odnos s pacijentima,da unaprijedi komunikaciju, reducira stres, da stalno ima na umu koliko je jaka veza između tijela i uma.
S obzirom na svakodnevne pritiske kojima su izloženi, na stalan stres i veliki broj pacijenata o kojima se dnevno brinu, teret odgovornosti koju nose, tehnike NLP-a će zdravstvenom osoblju pomoći da sačuva ravnotežu između poslovnih i privatnih obveza, da poveća otpornost na stres i unaprijedi osobnu komunikaciju.

Psihoterapija i savjetovanje

Postoji samostalni psihoterapijski pravac NLP-a pod nazivom NLPt. On je izuzeto učinkovit, primjerice, u sljedećim situacijama:

  • rad sa strahovima i fobijama
  • promjena ograničavajućih uvjerenja
  • rješavanje problema iz prošlosti
  • promjena percepcije ili načina doživljavanja određene situacije

Također, NLP terapeutu nudi niz tehnika i načela za unaprijeđenje pristupa klijentu kao što su upotreba metafora, razumijevanje načina na koji funkcionira jezik, usmjernost na sam proces radi zaštite integriteta i osobne sfere klijenta, orijentiranost ka rješenju.

NLP i odgoj djece –uspješno roditeljstvo

NLP unaprijeđuje komunikaciju između roditelja i djece. Biti roditelj zahtjevan je zadatak, posebice u današnjem svijetu. Zato je dobra komunikacija, a to znači jasna i direktna komunikacija koja uzima u obzir osjećaje i potrebe djeteta, presudna za uspostavljanje dobrog odnosa između roditelja i djece.
Nije isto kakvim se tonom glasa obraćamo djetetu, te na koji način strukturiramo poruku.

Kažemo li djetetu primjerice: „Nemoj pasti!“ , dijete će prvo zamisliti kako mu se to događa i veća je vjerojatnost da će se to starno dogoditi. Naš mozak, naime, ne poznaje negacije. On isto trena prozvodi misao o izrečenom. Osjeti li dijete strah u našem glasu, ono će također uplašiti. Ukoliko često djetetu upućujemo negativno označenu poruku i sami smo pretjerano uplašeni, dijete će i samo postati pretjerano bojažljivo i nespretno.
Radije recimo:“Budi oprezan!“ usmjeravajući pažnju na pozitivan ishod. Dijete će tada naučiti da se samo može brinuti o sebi te da će, ukoliko upotrijebi razumnu mjeru opreza, sve biti dobro.

NLP u nastavi

Jedna od važnih ciljeva NLP-a jest razumjeti procese učenja, posebice način na koji se novo znanje integrira među postojeće. NLP nudi niz tehnika i metodičkih pristupa učenju koje treneri, učitelji, odgajatelji i roditelji mogu naučiti

NLP i pravnici

Pravnici, odvjetnici, suci mogu imati velike koristi od obrazaca iz NLP-a koji se tiču verbalne i neverbalne komunikacije te rješavanje konflikata.

NLP i medijacija

Medijacija ili rješavanje konflikata jest proces koji je orijentiran ka budućnosti i rješenju, a temelji se na radu sa osobnim resursima dviju strana, baš kao i NLP. Vizualizacija budućeg stanja, uspostavljanje odnosa povjerenja i razumijevanja samo su neke od tehnika koje mogu pomoći medijatorima da uspješno obave svoj posao.

NLP i umjetnici

Glumcima, piscima, slikarima NLP nudi niz strategija za poticanje i razvoj kreativnosti.

NLP u sportu

NLP nudi mnoštvo vrlo učinkovitih tehnika za pripremu sportaša, timski rad u ekipnim sportovima, edukaciju na području komunikacije i rješavanja konflikata, rad na stresu, itd.