NLP edukacija u Meč pointu

PREUZMI BROŠURU NLP EDUKACIJA

NLP edukacije u Meč pointu izvode se po programu International NLP & Coaching Institutes Berlin (www.in-ici.net). Certifikat koji se izdaje po završetku edukacije priznat je u cijelom svijetu.

Program se izvodi pod stručnom supervizijom psihologa i psihoterapeuta iz Njemačke s 20-godišnjim iskustvom u NLP-u, što našem programu daje visoku razinu kvalitete i primjenjivosti.

Program je usklađen s najvišim svjetskim standardima: svaki stupanj NLP-a traje 18 dana ili 130 sati, uključuje propisani sadržaj koji se obrađuje, program izvodi više trenera, i stručni supervizori su psiholozi i psihoterapeuti.

NLP edukacija – stupnjevi

Prvi stupnj ili NLP Practitioner temeljni je stupanj edukacije nakon kojega je polaznik osposobljen da primjenjuje NLP tehnike na sebi i u radu s ljudima, NLP Master ili drugi stupanj NLP-a služi produbljivanju znanja i vještina iz prvog stupnja i proširuje se na rad s grupama i sustavima. Treći stupanj NLP-a ili NLP trenerski tečaj orijentiran je na rad s grupama i vještine vođenja treninga. Nakon prva dva stupnja NLP-a, moguće je nastaviti usavršavanje u smjeru coachinga i terapije, koja provodimo u suradnji s partnerima. Polaznici navedenih usavršavanja stječu kvalifikacije life i business coacha te NLP terapeuta s međunarodno valjanim certifikatima koje izdaju NLP Akademija, International NLP & Coaching Institutes i DVNLP (Njemačko udruženje za NLP).

NLP edukacija – pristup, načela, kvalifikacije voditelja

Meč point , kao i organizacija s kojom surađuje IN-ICI, zastupaju znanstveni pristup NLP-u. Osnivači IN-ICI imaju preko 20 godina iskustva, psiholozi su, psihoterapeuti i sveučilišni profesori, uključeni u rad NLP znanstvene zajednice, organiziraju svjetske kongrese NLP-a i coachinga, utemeljitelji su jedinstvenog studija NLP-a te koncepta Neurolingvističke psihologije.

Voditelji edukacije NLP-a u Meč pointu imaju kvalifikaciju NLP Master Trainera, najvišu kvalifikaciju iz NLP-a, bave se znanstvenim istraživanjima na području NLP-a i imaju preko 2000 sati rada s ljudima.

Sposobnosti koje stječe NLP Practitioner, IN, kriteriji za evaluaciju i certifikaciju

Po završetku edukacije, osoba je sposobna primijeniti osnovne sadržaje, vještine, tehnike, obrasce, metode i koncepte NLP-a. Njezine temeljne sposobnosti kao NLP Practitionera ili NLP Praktičara ( IN ) jesu:  uspostavljanje rapporta ili dobrog odnosa s klijentima, jasno postavljanje ciljeva, jasnoća u percepciji, fleksibilnost, ekološki ili etički pristup, te vještine poticanja resursnih ili korisnih stanja kod klijenta i kod sebe.

Trajanje edukacije, supervizija polaznika, certifikacija
 • 130 sati tijekom 18 dana, uključujući usmenu i pisanu provjeru znanja
 • 15 sati individualne ili grupne supervizije tijekom treninga ili nakon provjere znanja
 • certifikacija po završenom pisanom i usmenom ispitu
Pisana provjera znanja

Obaveznim pisanim testom provjerava se je li polaznik integrirao obvezno znanje iz NLP Practitionera te se osigurava visoka kvaliteta učenja. Polaznici testom dokazuju da su razumjeli i integrirali sljedeće sadržaje:  aksiome/ temeljna načela, definicija cilja, rapport, sidrenje, reprezentacijske sustave, meta-modele, Miltonov model, TimeLine, strategije, submodalitete, tehnike, ekologiju.
NLP Master Trener bira sadržaj i oblik pisanog rada.

Usmena provjera znanja

NLP Master Trener bira sadržaj i oblik usmene provjere znanja, ovisno o iskustvu polaznika. Polaznik će na taj način moći pokazati da je integrirao NLP aksiome te kongruentno demonstrirati odabrane NLP tehnike, posebice definiciju problema i cilja, rapport, percepciju, fleksibilnost te feedback.

Sadržaj tečaja NLP Practitioner, IN

Napomena: program koji slijedi u nastavku preuzet je od organizacije koja izdaje certifikat, International NLP & Coaching Institutes Berlin. Program sadrži termine i nazive koji su tipični za jezik NLP-a, i moguće je da su vam nepoznati ili nedovoljno jasni, stoga vas pozivamo da nas kontaktirate radi pojašnjenja na info@mecpoint.com.

Osnovne pretpostavke NLP-a

 • Upravljanje sobom i NLP aksiomi
 • Filozofija i ideja čovjeka
 • Etika i ekologija

Ciljevi

 • formulacija ciljeva
 • od problema i želja ka cilju
 • koraci do cilja
 • Disneyeva strategija

Okviri

 • dobro oblikovani cilj
 • upravljanje resursima s obzirom na cilj i ekologiju
 • regulacija percepcije internih i eksternih procesa
 • okvir „kao da“
 • disocirana slika cilja
 • okvir kontrasta
 • okvir relevantnosti
 • ekologija
 • okvir ponavljanja
 • postavljanje i promjena okvira

Reframing ili preuokviravanje

 • konteksta
 • značenja
 • u 6-koraka
 • pregovarački

Govor tijela

 • kalibriranje
 • feedback
 • ponavljanje
 • granice (blizina i udaljenost)
 • inkongruentnost

Rapport ili dobar odnos

 • uspostavljanje
 • održavanje
 • prekid

Poboljašnje percepcije

Reprezentacijski sustavi

Miltonov model

 • pacing and leading
 • prepoznavanje i uporaba spontanih stanja transa
 • tehnike opuštanja
 • nesvjesne/svjesne kompetencije
 • moć jezika
 • metafore koje potiču promjenu
 • hipnotički jezični obrasci u svakodnevnom životu
 • trans i putovanje maštom
 • prepoznati skrivene pretpostavke

Reprezentativni sustavi

Znakovi pristupanja

 • pokreti oka
 • VAK jezik

Pozicije opažanja: 1., 2., 3.pozicija

 • Promjena perspektive
 • Meta-pozicija

Logičke razine

Meta-model jezika

Tehnike pitanja

Chunking

Sidrenje

 • vizualni  squash
 • auditivno
 • kinestetsko
 • aktivirati, uspostaviti, intenzivirati i usidriti resurse
 • kolaps, kalibirarnje sidara
 • traženje sidara
 • change history- promjena povijesti

Submodaliteti

 • asocijacija i disocijacija
 • procesiranje dramatičnih sjećanja ( tretiranje fobija)
 • swish

TimeLine

 • Prošlost i budućnost
 • Upravljanje vremenom

Strategije

 • elicitacija
 • racionalizacija
 • integracija pokreta oka
 • strategije za razlikovanje uvjerenja i stvarnosti
 • strategije odlučivanja
 • motivacijske strategije
 • strategije za povećanje kreativnosti (Disney)
 • strategije učenja i pamćenja
 • T.O.T.E.-model
 • modeliranje izvrsnosti

Metafore

 • isomorfizam
 • analogija

Kvalitete lidera

Karizma

Upravljanje sobom

 • kongruetna i nekogruentna komunikacija
 • od trenutnog do željenog stanja
 • promjena stanja
 • modeliranje stanja
 • od stanja niske do stanja visoke energije
 • aktivirati, izgraditi, pojačati, usidriti resurse

Razvoj unutarnjeg dijaloga

 • nositi se s kriticizmom

Sistemska integracija (provjera ekologije)

Nesvjesno osnaživanje kompetencija

Planiranje života

Razvoj novih obrazaca razmišljanja

Uklanjanje blokada

Rad s osobnom biografijom (Change History)

Promjena osjećaja

Rad s dijelovima osobnosti

Dekodiranje i korištenje potencijalnih simptoma

Feedback

 • strategije davanja feedbacka
 • percepcija i interpretacija
 • pravila davanja feedbacka

Samoostvarenje

Strategije transfera

Vrijednosti

Smisao

Izvor moći

Samopoštovanje

Samopouzdanje

Vrednovanje sebe

Samosvijest

Najnovija istraživanja iz neuroznanosti

Odgovornost prema sebi

Napadač/žrtva/optuživač

Od bespomoćnosti do visoke energije

Ravnoteža između života, posla i osobnih potreba

Povijest NLP-a

NLP osnovali su početkom 1970-tih Richard Bandler (rođen 1950.), student matematike, informacijskih znanosti i psihologije i John Grinder (rođen 1939.), profesor lingvistike.

Zanimalo ih je pitanje: „ Zašto su neki ljudi samo dobri u onome što rade, dok su drugi izvrsni?“

Kao modele proučavanja odabrali su tri izvanredna terapeuta:Fritza Pearlsa, osnivača Gestalt terapije, Virginiu Satir, osnivačicu obiteljske terapije i Miltona H.Ericksona, psihijatra koji je osnovao poseban oblik kliničke hipnoze.

Bandler i Grinder proučili su najprije jezik kojim su se navedeni terapeuti  koristili, njihovu neverbalnu komunikaciju i mentalne procese. Tako su otkrili da svi oni koriste obrasce koji se mogu standardizirati i naučiti.

Daljnje osobe koje su imale utjeca ja razvoj NLP-a bili su:

 • Gregory Bateson, suosnivač kibernetskog mišljenja u duhovnim i društvenim znanostima,
 • Alfred Korzybski, osnivač „opće semantike“ koji je već 1940-tih provodio neurolingvističke treninge,
 • Noam Chomski, lingvist i socijalni filozof,
 • Hans Vaihinger, neokantovac ,
 • Edward T.Hall, antropolog, utemeljitelj „interkulturalne komunikacije“,
 • WilliamRoss Ashby, britanski kibernetičar,
 • Michael Gazzaniga, psiholog i neuroznanstvenik koji je istraživao mozak s aspekta podijeljenih moždanih hemisfera (Split-Brain Theory),
 • Ključan doprinos NLP-u dali su Amerikanci Judith DeLozier,Leslie Cameron-Bandler,Robert Dilts,David Gordon,Charles Faulkner te Steve i Connirae Andreas.

Sadržaj NLP-a preuzet iz psihologije i psihoterapije

FRITZ PEARLS          VIRGINIA SATIR

Gestalt terapija        obiteljska terapija

opažanje                 obitelji i sustavi

odgovornost            proces komunikacije

mogućnost izbora     samopoštovanje

paradoks                 kongruentnost

ponašanje               sustavi reprezentacije:vid,sluh,osjet,miris,okus

potrebe                   Pacing i Leading (praćenje i vođenje)

vrijednosti               osjetilni predikati

kongruentnost         refraiming (preuokviravanje)

feedback

MILTON H.ERICKSON

hipnoza

pragmatičnost

utilizacija

komunikacija s nesvjesnim dijelom

indirektna komunikacija

rad s metaforama

neverbalna komunikacija

humor

igra riječi

zagonetke

refraiming (preuokviravanje)

Sadržaj NLP-a preuzet iz matematike i informacijskih znanosti

 • chunking
 • kibernetika
 • teorija analize sustava
 • apstraktne razine
 • zakon nužne raznolikosti

Sadržaj NLP-a preuzet iz lingvistike

ALFRED KORZYBSKI

 • razlika između „mape“ i „područja“
 • ljudi kodiraju svoja iskustva i na taj način kreiraju svoju stvarnost
 • mape su osiromašene i neodgovarajuće zbog zabluda koje nastaju opažanjem i razmišljanjem
 • ograničenost jezika

NOAM CHOMSKY

 • površinska i dubinska struktura jezika i razmišljanja
 • pretpostavke razmišljanja vidljive su u jeziku

OSTALI UTJECAJI

Benjamin Lee Whorf („jezik, misao, stvarnost“)

Gregory Bateson (teorija komunikacije)

Paul Watzlawik i njegovi suradnici sa Instituta za mentalna istraživanja  Palo Altu (kratkoročna terapija)

Moshe Fledenkreis (terapija Feldenkreis)

Frank Farelly (provokativna terapija)

Edward T.Hall (interkulturalna komunikacija)

George Miller (7+/-2 chunks)

Karl Pribram (holografski model mozga)

Michael Gazzaniga („Split –Brain“-istraživanja o dvjema moždanim polovicama)

Hans Vaihingher (filozofija „kao-da“)