MA i PhD on-line studij psihologije

Međunarodno priznata diploma po bolonjskoj konvenciji       

Online studij

Jezik studiranja: engleski, njemački, hrvatski (po izboru)

Način studiranja: on-line putem interneta preko MOODLE platforme kojoj student pristupa putem osobnog korisničkog imena i lozinke, individualni rad, rad u grupi -predavanja i usmeni ispiti u Zagrebu.

Međunarodno udruženje NLP instituta (www.nlp-institutes.net) i Međunarodno udruženje coaching instituta (www.Coaching-Institutes.net), u suradnji sa UCN-Universidad Central de Nicaragua (www.ucn.edu.ni), osnovali su jedinstveni studij psihologije s naglaskom na NLP-u,coachingu i psihoterapiji.

Detaljne informacije pogledajte na http://www.in-ici.net/ucn.php

Posebnosti studija

1. student se od samoga početka bavi istraživačkim i praktičnim radom, naglasak je na izradi kvalitetnog znanstvenog rada na razini MA ili PhD

2. predmeti iz psihologije temelj su studija

3. studij psihologije proširuje se znanjima iz NLP-a, coachinga, komunikacije, poslovne psihioogije i psihoterapije

4. tečajevi NLP-a i coachinga koji uključuju praktičan rad dio su studija i donose određeni broj ECTS bodova

5. tijekom cijelog studija, student ima redovne sesije osobnog coachinga

6. sukladno bolonjskom procesu, priznaje se prethodno sveučilišno i izvansveučilišno obrazovanje te se isto boduje ECTS bodovima, sukladno odluci komisije.

Napomena: od studenta se očekuje visoka samostalnost u radu.

Smjerovi studija

1. NLP -Neurolingvistička psihologija

2. Psihologija coachinga

3. Poslovna psihologija

4. Psihoterapija i zdravlje

5. Klinička psihologija (za sada samo studenti iz SAD-a)

 

Uvjeti i troškovi studija

1. MA psihologije, 2 godine (4 semestra), ukupna cijena 5.300 eur.

2. MA psihologije, 5 godina ili 10 semestara od razine mature, ukupna cijena 6.800 eur

3. Dr.psihologije/PhD, 3 godine ili 6 semestara, ukupna cijena 8.200 eur.

Cijena uključuje sve troškove (školarina, izdavanje diplome, osobni coaching), osim tečajeva NLP-a i coachinga (ukoliko student nije iste već završio).

Studij u Zagrebu vodi Dr.Nada Kaiser, dugodišnji psihoterapeut, docent na sveučilištima,coach i konzultant, više na www.nlp-akadmija.com.

Međunarodni voditelj studija je prof.dr.Karl Nielsen, www.nlp-institutes.net .

Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte nas na info@mecpoint.com, ili mob. 091 506 14 74, Silvia Ferenac, prof.