Edukacija za NLP terapeuta

Početak edukacije 12.9.2015.!

I.dio edukacije iz NLPt-a

Preduvjet za pristupanje edukaciji jest završen stupanj NLP Pracitionera i NLP Mastera.

NLP SAVJETNIK
250 sati
(seminari i radionice)
od čega:
50 sati teorije
75 sati metodike NLPt-a
100 sati rada na sebi u grupi
25 sati grupne supervizije
te
15 sati rada na sebi s pojedincem
15 sati pojedinačne supervizije
70 sati dokumentiranog rada u grupi
25 sati intervizije
20 sati proučavanja literature
i
30 sati psihosocijalnog savjetodavnog rada s klijentima, najmanje 3 obrađena slučaja

testiranje
naziv završenog stupnja: NLP savjetnik, DVNLPt

II.dio edukacije iz NLPt-a

NLP TERAPEUT (nastavak na stupanj NLP savjetnika)
380 sati
(seminari i radionice)
od čega:
90 sati teorije
175 sati metodike
100 sati rada na sebi
15 sati supervizije
te
45 sati rada na sebi s pojedincem
20 sati pojedinačne supervizije
40 sati dokumentiranog rada u grupi
30 sati intervizije
40 sati proučavanja literature
i
260 sati dokumentirane terapeutske prakse, namanje 10 dokumentiranih slučajeva

testiranje
naziv završenog stupnja: NLP terapeut, DVNLPt.

 

Program se odvija po curriculumu DVNLP (Njemačkog udruženja za NLP), u suradnji s vrhunskim njemačkim psihoterapeutima i psiholozima.

Po završenoj edukaciji za NLP terapeuta, osoba se može prijaviti za dobivanje ECP-a, europskog certifikata za psihoterapiju.

O uvjetima i postupku dobivanja europskog certifikata za psihoterapiju možete se informirati na www.europsyche.org.

Edukaciju koordinira i vodi zajedno s njemačkim kolagama Dr. Nada Kaiser (ECP  i WCPC), psihoterapeut s 35-godišnjim iskustvom u radu.

NLPt-Neurolingvistička psihoterapija

NLPt ili Neurolingvistička psihoterapija samostalni je psihoterapijski pravac visoke učinkovitosti. Jedan je od 21 psihoterapijska pravca koje priznaje EAP (Europsko udruženje za psihoterapiju) i za koji se ta institucija izdaje ECP- certifikat o obavljanju psihoterapije. Ostali pravci su npr. Transakcijska analiza, Gestalt terapija, Biosinteza, Logoterapija, Psihoanaliza, Psihodrama itd.

Postoje mnoga znanstvena istraživanja o izvanrednim rezultatima NLPt -a. Više o tome na www.eanlpt.org.

Frank J.Bourke, P.h.D., klinički psiholog, sveučilišni profesor i jedan od najvećih stručnjaka na području NLP-a, predsjeda velikim svjetskim projektom koji ima za cilj istražiti i dokazati znanstvenu utemeljenost NLPt.  Suorganizatori projekta su vodeća svjetska imena NLP-a- Judith De Lozier, Steve i Connirae Andreas… itd.